Supplier Registration

บริษัทผู้ขายรายใหม่ที่สมัครเข้าใช้งานระบบ E Sourcing นี้ ถือเป็นการสมัครเพื่อเป็นคู่ค้าหรือเข้าร่วมประกวดราคาสำหรับโครงการจัดซื้อจัดหาเท่านั้น ทั้งนี้ยังไม่ถือว่าเป็น Approve Vendor List (AVL) ในระบบของบริษัท

หากท่านมีบัญชีผู้ใช้งานระบบ E Sourcing อยู่แล้ว คลิก ที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครใช้งาน

General Information
สัญชาติผู้ขาย
   
ประเภทของผู้ขาย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขบัตรประชาชน
ประเภทขององค์กร
ชื่อบริษัท ภาษาไทย
ชื่อบริษัท ภาษาอังกฤษ
ตรวจสอบข้อมูลผู้ขาย
ล้างข้อมูล